สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

งานบุญวันวิสาขบูชา วัดภาวนาเท็กซัส ประเทศสหรัฐอเมริกา

 

    

                   
         เมื่อวันจันทร์ที่ ๑๙ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๑  ลูกพระธัมฯ วัดภาวนาเท็กซัส ได้พร้อมใจกันจัดงานบุญวันวิสาขบูชาขึ้นในเวลา ๑๙.๓๐ น. ตามเวลาท้องถิ่น สาธุชนนั่งสมาธิ สวดบทธัมมจักกัปปวัตนสูตร ทอดผ้าป่า และชม MV  ชุดวันวิสาขบูชา วันสำคัญของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า จากนั้นเป็นพิธีเวียนประทักษิณ

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร