สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

รร.อนุกูลนารี จัดตักบาตรพระ เนื่องในสัปดาห์วันวิสาขบูชา

รร.อนุกูลนารี จัดตักบาตรพระ เนื่องในสัปดาห์วันวิสาขบูชา


    คณะผู้บริหาร นักเรียนโรงเรียนอนุกูลนารี จังหวัดกาฬสินธุ์ ได้ร่วมกันจัดงานบุญตักบาตรพระเนื่องในสัปดาห์วันวิสาขบูชา


       ทางคณะผู้บริหาร คุณครู และนักเรียนโรงเรียนอนุกูลนารี จังหวัดกาฬสินธุ์ กว่า 4,000 คน ได้รวมใจกันจัดกิจกรรมตักบาตรพระ 69 รูป เนื่องในสัปดาห์วันวิสาขบูชา ประจำปีพุทธศักราช 2562 ซึ่งก่อนที่จะประกอบพิธีตักบาตรทุกท่านได้พร้อมใจกันสวดมนต์ในบทธัมมจักกัปปวัตตนสูตร เพื่อน้อมถวายเป็นพุทธบูชา เป็นบุญเป็นกุศล เป็นสิริมงคล และสร้างความสงบร่มเย็นให้เกิดขึ้น ด้วยจิตที่เลื่อมใส ก่อนที่จะประกอบพิธีตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่พระภิกษุสงฆ์ สามเณร ด้วยใจที่เบิกบานในการสร้างมหาทานบารมีครั้งนี้ โดยมีพระภิกษุสงฆ์ สามเณรจากศูนย์ปฏิบัติธรรมสวนลำดวนสวรรค์ เดินทางมาเป็นเนื้อนาบุญในงานบุญครั้งนี้