สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

วัดพระธรรมกาย ร่วมเป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลศพอดีตเจ้าอาวาสวัดพุทธภูมิ

วัดพระธรรมกาย ร่วมเป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลศพอดีตเจ้าอาวาสวัดพุทธภูมิ


      คณะสงฆ์พร้อมด้วยคณะศิษย์วัดพระธรรมกาย ร่วมเป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลศพ พระราชมงคลวุฒาจารย์ อดีตเจ้าอาวาสวัดพุทธภูมิ


        เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม ที่ผ่านมา ณ  ศาลาการเปรียญวัดพุทธภูมิ พระอารามหลวง อำเภอเมือง จังหวัดยะลา พระครูสมุห์จรินทร์ รตนวณฺโณ ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกาย ,พระมหาประพัฒน์ จิรวํโส ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกาย พร้อมด้วยคณะสงฆ์และคณะศิษย์วัดพระธรรมกาย ร่วมเป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลศพ พระราชมงคลวุฒาจารย์ อดีตเจ้าอาวาสวัดพุทธภูมิ อดีตที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดยะลา ซึ่งท่านได้มรณภาพ เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม พุทธศักราช 2562 


      สำหรับพระราชมงคลวุฒาจารย์ ได้รับการยกย่องให้เป็นนักรบทางธรรมเมืองใต้ เกิดเมื่อวันที่ 13 ธันวาคม พุทธศักราช 2474 , เข้าพิธีอุปสมบทเมื่อวันที่ 22 มีนาคม พุทธศักราช 2494 ณ พัทธสีมาวัดธาราวดี มีฉายาว่า “อรุโณ” ซึ่งท่านนับเป็นพระมหาเถระรูปหนึ่งที่ได้อุทิศตนปฏิบัติศาสนกิจในด้านการสร้างและพัฒนาพระอารามแห่งนี้ให้มีความรุ่งเรือง เป็นสถานที่ปฏิบัติธรรมสำหรับพระภิกษุสามเณร ตลอดจนพุทธศาสนิกชนทั่วไป