สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

โครงการปฏิบัติธรรมครูผู้เป็นแสงสว่าง

 

     

          
        เมื่อวันที่ ๔ - ๕ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๑ คณะครูโรงเรียนวัดอมรญาติสมาคม และโรงเรียนวัดอุบลวรรณา เข้าร่วมโครงการปฏิบัติธรรมครูผู้เป็นแสงสว่าง ณ ศูนย์อบรมเยาวชนผาสุกวนิช  กิจกรรมในการอบรมได้แก่ การทำสมาธิ ฟังธรรม เรียนรู้วัฒนธรรมชาวพุทธ ตักบาตร ปล่อยปลา และชมละครฟื้นฟูศีลธรรมโลกเรื่องแสงแห่งศรัทธา ซึ่งคณะครูทุกท่านต่างซาบซึ้งและภาคภูมิใจในความเป็นครูอย่างยิ่ง

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร