สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

โรงเรียนพระปริยัติธรรม จัดพิธีไหว้ครู

 

     

 

                        เมื่อวันที่ ๑๙ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๑ โรงเรียนพระปริยัติธรรม วัดพระธรรมกาย จัดพิธีไหว้ครูประจำปี ๒๕๕๑ โดยได้รับความเมตตาจากพระมหาสมชาย  ฐานวุฑฺโฒ ผู้อำนวยการสำนักการศึกษา วัดพระธรรมกาย เป็นประธานในพิธี โดยมีสามเณรมาร่วมพิธีกว่า ๒๐๐ รูป ในโอกาสนี้ผู้แทนสามเณรได้กล่าวสุนทรพจน์ ๕ ภาษา คือ ภาษาจีน ฝรั่งเศส สเปน อังกฤษ และภาษาไทย เพื่อน้อมระลึกถึงพระคุณครูบาอาจารย์

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร