สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

มูลนิธิธรรมกายถวายสิ่งของแด่คณะสงฆ์ ๒๖๖ วัด

 

     

                            เมื่อวันที่ ๒๑ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๑ มูลนิธิธรรมกายได้จัดส่งเครื่องอุปโภค บริโภค พร้อมทั้งสิ่งของเครื่องใช้ที่จำเป็น เพื่อนำไปถวายแด่คณะสงฆ์ ในพิธีถวายสังฆทาน ๒๖๖ วัด ปีที่ ๔ ครั้งที่ ๓๗ ซึ่งจัดขึ้นที่ ห้องน้ำพราว โรงแรม ซี.เอส. ปัตตานี อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี  ข้าวสารอาหารแห้งที่นำไปถวายในครั้งนี้ ได้มาจากโครงการตักบาตรพระ ๕๐๐,๐๐๐ รูป ๗๖ จังหวัดทุกวัดทั่วไทย  ที่ได้จัดตักบาตรไปแล้วหลายจังหวัด

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร