สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

โครงการอบรมธรรมทายาทภาคฤดูร้อน ประเทศสหรัฐอเมริกา

 

                         เมื่อวันที่ ๑๕ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๑ วัดภาวนาเท็กซัส ประเทศสหรัฐอเมริกา จัดอบรมธรรมทายาทภาคฤดูร้อน รุ่นที่ ๕ซึ่งปีนี้จัดขึ้นระหว่างวันที่ ๑๕ - ๒๙ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๑ พิธีบรรพชาจัดขึ้นในวันอาทิตย์ที่ ๒๒ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๑ ภาคเช้า ผู้ปกครองและสาธุชนทุกท่านนั่งสมาธิ ถวายสังฆทาน ตักบาตร ส่วนธรรมทายาทไปสัมภาษณ์และตรวจร่างกาย ภาคบ่าย พระอาจารย์นำธรรมทายาทและ    ผู้ปกครองปฏิบัติธรรม จากนั้นทำพิธีตัดปอยผม

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร