สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

พระราชภาวนาวิสุทธิ์มอบทุนแด่ครูผู้ให้แสงสว่างทั่วประเทศ

 


     

 

       เมื่อวันที่ ๒๖ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๑ นับเป็นวันประวัติศาสตร์ของการฟื้นฟูศีลธรรมโลก เป็นวันสว่างที่คุณครูและผู้บริหารการศึกษานับหมื่นคนได้มารวมตัวกันณ สภาธรรมกายสากล วัดพระธรรมกาย จ.ปทุมธานี เพื่อร่วมกิจกรรมในงานปฐมนิเทศและมอบทุนพระราชภาวนาวิสุทธิ์ โครงการฟื้นฟูศีลธรรมโลก ครั้งที่ ๒ (V-Star) กิจกรรมในครั้งนี้ ได้มีการมอบทุนและสื่อการเรียนการสอนเพื่อทำกิจกรรมฟื้นฟูศีลธรรมในสถาบันการศึกษา ซึ่งเป็นหนึ่งในโครงการฟื้นฟูศีลธรรมโลก โดยมีคุณครูเป็นผู้จุดประกายแสงสว่าง ไปสู่ใจของเยาวชนไทยทั่วประเทศ

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร