สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

โครงการสอบตอบปัญหาเพื่อศีลธรรม ( APEC ) ประเทศสหรัฐอเมริกา

 

       

 

      เมื่อวันที่ ๖ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๑ วัดพระธรรมกายแคลิฟอร์เนียได้จัดสอบตอบปัญหาศีลธรรมครั้งแรก   ของภาคพื้นอเมริกา โดยใช้ชื่อว่า The First Americas Peace and Ethics Contest (APEC) การจัดสอบในครั้งนี้    สืบเนื่องมาจากดำริของพระราชภาวนาวิสุทธิ์ที่ต้องการเผยแผ่ธรรมะสู่ชาวโลก

      การสอบ APEC ครั้งนี้ ใช้หนังสือครอบครัวอบอุ่นเป็นพื้นฐาน จัดสอบเป็นภาษาไทย และภาษาจีน ที่ศูนย์สอบ  วัดพระธรรมกายแคลิฟอร์เนีย  และวัดฝ่ากวาน ประเทศสหรัฐอเมริกา

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร