สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

งานบุญอาสาฬหบูชา ประเทศสวิสเซอร์แลนด์

 

   


   

 
        เมื่อที่ ๑๗ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๑ วัดพุทธเจนีวาจัดงานบุญวันอาสาฬหบูชา ภาคเช้า ปฏิบัติธรรม จากนั้นถวายภัตตาหารเป็นสังฆทาน ภาคบ่าย ปฏิบัติธรรม  แล้วร่วมกันถวายเทียนพรรษาและผ้าอาบน้ำฝน   จากนั้นร่วมกันเวียนประทักษิณรอบองค์พระ และจุดประทีปถวายเป็นพุทธบูชาเนื่องในวันอาสาฬหบูชา

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร