สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

บรรพชาสามเณรมากที่สุดในทวีปยุโรป ประเทศสวีเดน

 

      

 

         เมื่อวันที่ ๒๐ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๑ วัดพุทธโกเธนเบิร์กจัดพิธีบรรพชาสามเณรธรรมทายาท รุ่นที่ ๓ จำนวน  ๑๖ รูป ซึ่งมากที่สุดในทวีปยุโรป   ภาคเช้า นาคธรรมทายาทเวียนประทักษิณรอบพระประธาน วันทาพระประธาน ขอขมา ผู้ปกครองมอบผ้าไตรจีวร จากนั้นเป็นพิธีบรรพชา พิธีถวายบาตร  พิธีถวายภัตตาหารเป็นสังฆทาน แล้วร่วมกันตักบาตรภาคบ่าย ถวายผ้าไตรจีวร ปัจจัยไทยธรรมและยารักษาโรค งานบรรพชาในวันนี้ มีชาวไทย   และชาวสวีเดนมาร่วมงานกว่า ๑๐๐ คน

    

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร