สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

พิธีมุทิตาสักการะเปรียญธรรม

 

      
 

        พิธีมุทิตาสักการะเปรียญธรรม  เมื่อวันที่ ๒๖ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๑ โรงเรียนพระปริยัติธรรม วัดพระธรรมกาย จัดพิธีมุทิตาสักการะพระภิกษุ สามเณร ผู้สอบไล่ได้เปรียญธรรมประโยค ๑ - ๒ ถึงประโยค ๙ โดยมีพระภิกษุ สามเณร เข้าร่วมพิธีในครั้งนี้ประมาณ  ๑๕๐ รูป ในโอกาสนี้ ประธานสงฆ์ได้ถวายของขวัญแก่พระอาจารย์ ที่สละเวลามาถวายความรู้แก่พระภิกษุ สามเณร โรงเรียนพระปริยัติธรรม และสามารถผลักดันให้ลูกศิษย์สอบผ่านยกชั้นได้สำเร็จ

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร