สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

คณะยุวพุทธิกสมาคมไต้หวันเยี่ยมชมวัด

 

เมื่อวันที่ ๑๐ มีนาคม พ.ศ.๒๕๔๘ ภิกษุณีซิวอี้และคณะ ยุวพุทธิกสมาคมไต้หวัน Chinese Young Buddhist Association (CYBA) เข้าเยี่ยมชมวัดพระธรรมกาย และกราบนมัสการพระภาวนาวิริยคุณ (หลวงพ่อทัตตชีโว) เพื่อขอคำแนะนำเรื่องหลักการบริหารวัดพระธรรมกาย ซึ่งได้รับคำตอบที่กระจ่างชัดเป็นอย่างดี อีกทั้งได้ขอความเมตตาจากพระเดชพระคุณหลวงพ่อ ช่วยเตรียมคู่มือการฝึกฝนสตรีเพื่อนำไปใช้อบรมเยาวชนไต้หวัน ซึ่งพระเดชพระคุณหลวงพ่อทัตตชีโวได้เมตตามอบคู่มือการฝึกอบรมสตรีและหนังสือแนะนำสื่อ สีขาวเป็นภาษาจีนกลาง ใช้สำหรับการแก้ปัญหาสังคมตามหลักทิศหกแก่ภิกษุณีซิวอี้ อีกทั้งได้เมตตาตอบข้อซักถามต่างๆ และขยายความการประยุกต์ใช้ทิศหก จนกระทั่งคณะภิกษุณีมีความซาบซึ้ง ขอโมเดลทิศหกกลับไปเป็นสื่อการสอนธรรมะในไต้หวัน ซึ่งพระเดชพระคุณหลวงพ่อทัตตชีโว ก็ได้เมตตามอบโมเดลทิศหกชุดใหญ่ให้

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร