สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

ฉลองพระประธานวัดอุดมสมาคมแขมร์ ประเทศนิวซีแลนด์

 

    

 

          ฉลองพระประธานวัดอุดมสมาคมแขมร์ ประเทศนิวซีแลนด์ เมื่อวันเสาร์ที่ ๑๖ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๑ พระอาจารย์จากศูนย์ปฏิบัติธรรมโอเรว่า ประเทศนิวซีแลนด์ ได้เดินทางไปเจริญพระพุทธมนต์เนื่องในวาระเฉลิมฉลองพระประธานที่วัดอุดมสมาคมแขมร์ เพื่อความเป็นสิริมงคล และเพื่อสร้างความสมัครสมานสามัคคีระหว่างพุทธบริษัททั้ง ๔ ดังคำขวัญที่พระเดชพระคุณพระราชภาวนาวิสุทธิ์เคยให้ไว้ว่า "พุทธบุตร ต้องเป็นหนึ่งเดียวกัน เหมือนดวงตะวันที่มีดวงเดียว" งานบุญในครั้งนี้ มีพุทธบุตรและชาวพุทธเป็นจำนวนมากมาร่วมงาน

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร