สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

พิธีทอดผ้าป่าบำรุงวัด ประเทศสหรัฐอเมริกา

 

     

 

         พิธีทอดผ้าป่าบำรุงวัด ประเทศสหรัฐอเมริกา เมื่อวันอาทิตย์ที่ ๑๗ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๑ วัดภาวนาซีแอตเติล จัดงานบุญทอดผ้าป่าเพื่อบำรุงวัด   ภาคเช้า นั่งสมาธิเจริญภาวนา ตักบาตร ภาคบ่าย ทำพิธีทอดผ้าป่าบำรุงวัด พิธีถวายพรม ทาสีอาคารใหม่ จากนั้นร่วมกันสืบสานวัฒนธรรมคุณยาย ทำความสะอาดวัด เพื่อรองรับผู้มีบุญที่จะมาร่วมงานฉลองวัดภาวนาซีแอตเติล ซึ่งจัดขึ้นในวันที่ ๓๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๑

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร