สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

ปฏิบัติธรรมนานาชาติ The Middle Way

 
      

 

 ปฏิบัติธรรมนานาชาติ The Middle Way รุ่นที่ ๒๑

          เมื่อวันที่ ๗ - ๑๓ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๑ สำนักต่างประเทศ วัดพระธรรมกาย ได้จัดโครงการปฏิบัติธรรมนานาชาติ The Middle Way รุ่นที่ ๒๑ ณ สวนป่าหิมวันต์ ภูเรือ จังหวัดเลย โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการ ๑๐ คน จากประเทศสหรัฐอเมริกา อังกฤษ ไทย เกาหลีใต้ รัสเซีย และโรมาเนีย ผู้เข้าร่วมโครงการได้เรียนรู้วิธีฝึกสมาธิ ฟังธรรมะ สนทนาธรรม และแลกเปลี่ยนประสบการณ์การปฏิบัติธรรมกับพระอาจารย์และพี่เลี้ยง โครงการ The Middle Way รุ่นที่ ๒๒ จะจัดขึ้นในวันที่ ๒๖ ตุลาคม ถึง ๑ พฤศจิกายน ดูรายละเอียดและสมัครออนไลน์ได้ที่ www.meditationthai.org หรือสอบถามได้ที่ โทร. ๐๘-๕๖๙๕-๑๖๖๐ และ ๐๘-๑๓๖๖-๙๑๒๘

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร