สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

รพ.เดิมบางนางบวช จัดอบรมพนักงาน

 

      
 

รพ.เดิมบางนางบวช จัดอบรมพนักงาน

          เมื่อวันที่ ๒๐ - ๒๒ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๑ โรงพยาบาลเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี ได้จัดให้มีการอบรมบุคลากร เพื่อการพัฒนาบุคคลากรให้มีหลักธรรมเพื่อนำไปใช้ในการดำเนินชีวิตประจำวัน ภายใต้โครงการองค์กรเปี่ยมสุข ณ โรงแรมจุลดิศ เขาใหญ่ รีสอร์ท แอนด์ สปา กิจกรรมในโครงการนี้ ได้แก่ การฟังธรรมจากพระอาจารย์จากวัดพระธรรมกาย การฝึกสมาธิเบื้องต้น และตักบาตร

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร