สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

ชมรมสื่อการเรียนรู้พระพุทธศาสนามอบชุดสื่อการเรียนรู้พระพุทธศาสนา

 

       


ชมรมสื่อการเรียนรู้พระพุทธศาสนามอบชุดสื่อการเรียนรู้พระพุทธศาสนา

          เมื่อวันที่ ๒๓ กันยายน พ.ศ. ๒๕๑๑ ชมรมสื่อการเรียนรู้พระพุทธศาสนา ร่วมกับโรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน มอบสื่อการเรียนรู้พระพุทธศาสนา แด่ครูพระและครูสอนศีลธรรม ในสำนักงานเขตพื้นที่ การศึกษาจังหวัดนครปฐม เขต ๑ โดยได้รับความเมตตาจากพระเดชพระคุณพระธรรมปริยัติเวที เจ้าอาวาสวัดพระปฐมเจดีย์ เจ้าคณะภาค ๑๕ มาเป็นประธาน ในโอกาสนี้ พระครูธรรมธรไพบูลย์ ธมฺมวิปุโล ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกาย ได้มาเป็นวิทยากรบรรยาย เรื่อง "นวัตกรรมการใช้สื่อการสอนอย่างมีประสิทธิภาพ" แก่คณะสงฆ์และครู

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร