สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

พิธีบูชาครูวิชชาธรรมกายและพิธีอัญเชิญองค์ต้นแบบพระมงคลเทพมุนี ประเทศเยอรมนี

 

      

 

         พิธีบูชาครูวิชชาธรรมกายและพิธีอัญเชิญองค์ต้นแบบพระมงคลเทพมุนี ประเทศเยอรมนี เมื่อวันที่ ๑๔ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๑ ลูกพระธัมฯ กว่า ๘๐ ท่าน มาร่วมพิธีบูชาครูวิชชาธรรมกาย และพิธีอัญเชิญองค์ต้นแบบพระมงคลเทพมุนี ( สด จนฺทสโร ) ผู้ค้นพบวิชชาธรรมกาย ที่วัดพุทธสตุทท์การ์ท ภาคเช้า ประกอบพิธีบูชาครูวิชชาธรรมกาย ผ่านทางช่อง DMC ทำวัตรเช้า ถวายภัตตาหาร ประกอบพิธีอัญเชิญองค์ต้นแบบพระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร) ปฏิบัติธรรม จากนั้นตักบาตรร่วมกัน ภาคบ่าย ทอดผ้าป่าเนื่องในโอกาสครบรอบสามปีวัดพุทธสตุทท์การ์ท ถวายทองคำหล่อรูปเหมือนทองคำพระมงคลเทพมุนี และถวายคิลานเภสัช

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร