สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

ถวายทองหล่อรูปเหมือนทองคำพระมงคลเทพมุนี ประเทศอังกฤษ

 

      

 

          ถวายทองหล่อรูปเหมือนทองคำพระมงคลเทพมุนี ประเทศอังกฤษ เมื่อวันที่ ๑๘ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๑ ลูกพระธัมฯ เมือง DARTFORD นิมนต์พระอาจารย์จากวัดพระธรรมกายลอนดอน ไปเจริญพระพุทธมนต์ นำนั่งสมาธิ จากนั้นร่วมกันถวายภัตตาหารเพล แล้วถวายปัจจัยและทองเพื่อร่วมหล่อรูปเหมือนทองคำพระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร)

          ในวันที่ ๑๙ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๑ ลูกพระธัมฯ เมือง READING นิมนต์พระอาจารย์จากวัดพระธรรมกายลอนดอน ไปเจริญพระพุทธมนต์เนื่องในวาระเดือนเกิด และร่วมกันถวายปัจจัยร่วมบุญหล่อรูปเหมือนทองคำ

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร