สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

บริษัทรุ่งศิลป์การพิมพ์จัดโครงการองค์กรเปี่ยมสุข

 

     
 

บริษัทรุ่งศิลป์การพิมพ์จัดโครงการองค์กรเปี่ยมสุข

           เมื่อวันที่ ๑๓ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๑ บริษัท รุ่งศิลป์การพิมพ์ (๑๙๗๗) จำกัด สาขาพุทธมณฑล สาย ๕ ได้นิมนต์พระอาจารย์จากศูนย์เผยแผ่ธรรมะ วัดพระธรรมกาย ไปเทศน์สอนที่บริษัท โดยมีพนักงานเข้าร่วมกิจกรรมกว่า ๑๐๐ คน  กิจกรรมในครั้งนี้ประกอบด้วยการฟังธรรมจากพระอาจารย์ เรื่องหลักการทำงานร่วมกันอย่างมีความสุข โทษภัยของ อบายมุข และมีการฝึกสมาธิเบื้องต้นด้วย

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร