สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

มูลนิธิธรรมกายช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม จังหวัดอยุธยา

 

      


 

          เมื่อวันที่ ๕ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๑ มูลนิธิธรรมกาย โดยพระราชภาวนาวิสุทธิ์ ได้ส่งเครื่องอุปโภคบริโภค  ไปช่วยเหลือพระภิกษุและประชาชนที่ประสบภัยน้ำท่วม ในเขตอำเภอบางบาล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยมีพระครูปัญญาจุฬารักษ์ เจ้าอาวาสวัดจุฬามณี เป็นตัวแทนรับมอบ ซึ่งชาวบ้านกล่าวว่าสิ่งของที่มูลนิธิธรรมกายนำมาช่วยเหลือสามารถบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นได้เป็นอย่างดี

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร