สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

โครงการพัฒนาศักยภาพผู้นำสู่ความสำเร็จ


   
 

           เมื่อวันที่ ๒๑ - ๒๓ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๑ กองกิจกรรมพิเศษร่วมกับชมรมคหบดีสัมพันธ์ จัดโครงการพัฒนาศักยภาพผู้นำสู่ความสำเร็จ กลุ่มนักธุรกิจจากบริษัท ยูนิลีเวอร์ อาวียองซ์ ณ ภูเกียรตินภา รีสอร์ท จังหวัดนครราชสีมา โดยผู้เข้าอบรมได้ฝึกสมาธิเบื้องต้น ฟังธรรม และปวารณาเลิกเหล้า-บุหรี่ เพื่อถวายเป็นพุทธบูชา

          ขอเชิญผู้บริหารเข้าร่วมสัมมนา "องค์กรมาตรฐานศีลธรรม  MSO Moral Standard Organizations ในวันเสาร์ที่ ๖ ธันวาคมนี้ สอบถามรายละเอียดได้ที่ โทร. (๐๘)๕๙๒๐-๔๗๐๐

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร