สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

องค์กรสันติภาพสากล จัดฉลองยิ่งใหญ่ ในประเทศอังกฤษ

 

      

 

        เมื่อวันที่ ๒๒ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๑ องค์กร Universal Peace Federation ซึ่งเป็นองค์กรเอกชนในสังกัดสหประชาชาติ ได้เชิญคณะสงฆ์จากวัดพระธรรมกายเบลเยียมในฐานะเป็นตัวแทนองค์กรพระพุทธศาสนา ไปร่วมในงานเทศกาลสันติภาพโลก (Global Peace Festival) ซึ่งจัดขึ้น ณ ศูนย์ประชุมเอ็กซ์เซล ในกลางมหานครลอนดอน

         งานเทศกาลสันติภาพโลกจัดขึ้นเพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์การ ทำงานเพื่อสังคมในรูปแบบต่างๆ โดยมีสมาชิกจาก ประเทศต่างๆ ในยุโรป ๒๐ ประเทศ ประมาณ ๒,๕๐๐ คน มาร่วมงาน และมีผู้แทนศาสนาต่างๆ คือ พุทธ คริสต์ อิสลาม ฮินดู ยิว เชน ซิกข์ และลัทธิยูนิฟิเคชั่น เข้าร่วมงานครั้งนี้

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร