สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

ปฏิบัติธรรมประจำเดือนพฤศจิกายน ประเทศออสเตรีย

 

      

 

          เมื่อวันที่ ๑๖ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๑ ศูนย์ปฏิบัติธรรมเมืองลิ้นซ์ ประเทศออสเตรีย ได้จัดให้มีการปฏิบัติธรรมประจำเดือนพฤศจิกายน โดยได้นิมนต์พระอาจารย์จากวัดพุทธโบเด้นเซ ประเทศเยอรมนี มาเป็นเนื้อนาบุญ ภาคเช้า ร่วมกันสวดมนต์ ปฏิบัติธรรม และตักบาตร ภาคบ่าย ปฏิบัติธรรม ฟังธรรม และรับสื่อธรรมะจากพระอาจารย์

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร