สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

มูลนิธิธรรมกายช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วม จังหวัดปัตตานี

 

   . 

          เมื่อวันที่ ๒๙ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๑ มูลนิธิธรรมกาย โดยพระราชภาวนาวิสุทธิ์ ได้ส่งเครื่องอุปโภคบริโภคบางส่วน จากโครงการตักบาตรพระ ๕๐๐,๐๐๐ รูป ๗๖ จังหวัดทุกวัดทั่วไทย ไปช่วยเหลือพระภิกษุสงฆ์และชาวบ้านผู้ประสบภัย  น้ำท่วม ณ วัดจุฬามณี ตำบลแป้น อำเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี เพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อน

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร