สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

พิธีมุทิตาพระภาวนาวิริยคุณ เนื่องในวาระวันคล้ายวันเกิด

 

     

 


 

         เมื่อวันที่ ๑๔ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๑ อาสาสมัครเกือบ ๕๐๐ คนได้ประชุมกัน ณ ห้อง SPD 4 เพื่อแสดงมุทิตาในวาระวันคล้ายวันเกิดของพระภาวนาวิริยคุณ (หลวงพ่อทัตตชีโว) พิธีกรรมเริ่มขึ้นด้วยการสวดมนต์บูชาพระรัตนตรัย  ตามด้วยพิธีมอบของรางวัลพรรษาใจหยุด คือ ดวงแก้ว สำหรับสมาชิกที่รักการปฏิบัติธรรมจำนวน ๕๔ ท่าน จากนั้นเป็น พิธีกราบมุทิตาบูชาธรรมพระเดชพระคุณหลวงพ่อทัตตชีโว และรับฟังโอวาท ซึ่งสร้างขวัญกำลังใจในการทำหน้าที่แก่ลูกๆ อาสาสมัครเป็นอย่างดียิ่ง

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร