สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

มูลนิธิธรรมกาย ได้รับรางวัลสุดยอดส้วมดีเด่นระดับเขต

 

              เมื่อวันจันทร์ที่ ๒๒ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๑ นายแพทย์ณรงค์ศักดิ์ อังคะสุวพลา อธิบดีกรมอนามัย เป็นประธานในพิธีประกาศเกียรติคุณ ๑๙๙ องค์กรดีเด่น ด้านส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม ณ โรงแรมมารวยการ์เด้น กรุงเทพมหานคร พิธีประกาศเกียรติคุณในครั้งนี้ มูลนิธิธรรมกายในฐานะเป็นองค์กรศาสนาที่เป็นตัวอย่างในด้านส่งเสริม สุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม ได้รับรางวัลสุดยอดส้วมดีเด่นระดับเขต ของศูนย์อนามัยเขต ๑ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ประจำปี ๒๕๕๑

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร