สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

สอบตอบปัญหาศีลธรรมเพื่อสันติภาพโลก ประเทศสหรัฐอเมริกา

 

     

 


           เมื่อวันที่ ๑๔ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๑ วัดพระธรรมกายแคลิฟอร์เนีย ได้จัดสอบตอบปัญหาศีลธรรมเพื่อสันติภาพโลก World Peace Ethics Contest หรือ World - PEC ครั้งที่ ๓ โดยมีผู้ร่วมสอบกว่า ๑๘๐ คน การสอบแบ่งเป็นทีมๆ ละ ๓ คน ทีมที่ใช้ภาษาไทยในการสอบมี ๒๙ ทีม ภาษาอังกฤษ ๑๐ ทีม ภาษาลาว ๖ ทีม ภาษาจีน ๑๑ ทีม โดยมีศูนย์สอบ ๔ แห่ง คือ วัดพระธรรมกายแคลิฟอร์เนีย วัดฝ่ากวาน ศูนย์สอบเมืองซานดิเอโก้ และศูนย์สอบเมืองซานฟรานซิสโก

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร