สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

พิธีถวายจตุปัจจัยไทยธรรมแด่ ๒๖๖ วัด ครั้งที่ ๔๔ จังหวัดนราธิวาส

 

     
                               

                                 
         
         

วันที่ ๑๗ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๒ มูลนิธิธรรมกาย โดยพระราชภาวนาวิสุทธิ์ ได้จัดพิธีถวายจตุปัจจัยไทยธรรมแด่ ๒๖๖ วัด ครั้งที่ ๔๔ ณ โรงแรมอิมพิเรียล จังหวัดนราธิวาส ภาคเช้า มีพิธีตักบาตร พิธีมอบกองทุนหนุนแรงใจช่วยครูใต้ และพิธีถวายสังฆทาน ๒๖๖ วัด ๔ จังหวัดชายแดนภาคใต้ จากนั้นอาจารย์ถาวร ชัยจักร รองประธานสหพันธ์รวมใจไทยทั้งชาติ มอบเครื่องอุปโภคบริโภคแก่ทหาร ตำรวจ และอาสาสมัคร และมอบจานดาวธรรมแก่คณะครูชมรมพุทธรักษา ๔ จังหวัดชายแดนภาคใต้

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร