สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

โครงการปฏิบัติธรรมนานาชาติ The Middle Way รุ่น ๒๓

 

  

                             
            เมื่อวันที่ ๒๓ - ๒๙ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๑ สำนักต่างประเทศ วัดพระธรรมกาย ได้จัดโครงการปฏิบัติธรรมนานาชาติ ณ สวนป่าหิมวันต์ อำเภอภูเรือ จังหวัดเลย โดยมีชาวต่างประเทศจากประเทศเยอรมนี ฮอลแลนด์ ออสเตรเลีย แคนาดา และสหรัฐอเมริกา เข้าร่วมโครงการ ผู้เข้าอบรมได้ปฏิบัติธรรมวันละ ๔ รอบ ฟังธรรมที่มีเนื้อหาเข้าใจได้ง่าย แลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์การปฏิบัติธรรมกับพระอาจารย์ ซึ่งช่วยให้ผู้เข้าร่วมโครงการมีผลการปฏิบัติธรรมที่ดี

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร