สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

ปฏิบัติธรรมครอบครัวอบอุ่น

 

     


                                          
              เมื่อวันที่ ๖ - ๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๒ กองกิจกรรมพิเศษร่วมกับชมรมครอบครัวอบอุ่น จัดปฏิบัติธรรมครอบครัว อบอุ่นขึ้น ณ World Peace Valley เขาใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีของครอบครัว    มีผู้เข้าร่วมปฏิบัติธรรมทั้งครอบครัวกว่า ๑๕๐ คน โดยมีกิจกรรมต่างๆ ที่ส่งเสริมความสัมพันธ์ที่ดีในครอบครัว  โครงการปฏิบัติธรรมครอบครัวอบอุ่นรุ่นต่อไปจะจัดขึ้นในวันที่ ๖ - ๘ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๒ สอบถามรายละเอียดได้ที่ โทร. ๐๘๙-๗๘๗-๖๐๗๘

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร