สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

มูลนิธิธรรมกายออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่

     

เมื่อวันที่ ๑๕ มีนาคม พ.ศ.๒๕๔๘ มูลนิธิธรรมกายร่วมกับชมรมรัตนเวช ในอุปถัมภ์พระราชภาวนาวิสุทธิ์ ประธานมูลนิธิธรรมกาย ออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่บริการประชาชน ในโครงการคาราวานแก้จน ครั้งที่ ๒ ที่อำเภอคลองหลวงร่วมกับอบต.คลองสาม ณ วัดกลางคลองสาม ต.คลองสาม อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี ซึ่งมีหน่วยงานราชการ เอกชน มูลนิธิ มาบริการประชาชนเป็น จำนวนมาก

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร