สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

สัมมนาแกนนำผู้บริหารการศึกษา

 

      

                                      
             เมื่อวันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๒ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ ร่วมสัมมนาแกนนำ  ผู้บริหารการศึกษา ผู้นำฟื้นฟูศีลธรรมโลก ณ อาศรมบัณฑิต วัดพระธรรมกาย โดยมีผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษา ทั่วประเทศกว่า ๑๐๐ ท่านเข้าร่วมสัมมนา การสัมมนาในครั้งนี้ได้รับความเมตตาจากพระภาวนาวิริยคุณ รองเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกาย ให้ข้อคิดเรื่องนโยบายการฟื้นฟูศีลธรรมโลก และการจัดตั้งสมาคมผู้บริหารการศึกษาผู้นำฟื้นฟูศีลธรรมโลก

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร