สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

จัดอบรม V-Star ประเทศเดนมาร์ก

 

     

 

       

                    
               เมื่อวันที่ ๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๒ วัดพระธรรมกายเดนมาร์ก จัดอบรมเด็กดี V-Star ขึ้น เพื่อให้เยาวชนชาวไทยและเดนมาร์กมีความรู้ความเข้าใจในพระพุทธศาสนา และวัฒนธรรมชาวพุทธ ภาคเช้า อบรมวัฒนธรรมชาวพุทธ เช่น การพับผ้า การทำภัตตาหารถวายพระ ส่วนภาคบ่าย สอนพุทธประวัติและเกร็ดน่ารู้เกี่ยวกับสรรพชีวิต โดยใช้หนังสือพุทธประวัติ ฉบับเด็กดี V-Star จากนั้นในวันรุ่งขึ้น สาธุชนทั้งชาวไทยและเดนมาร์กได้ร่วมพิธีบูชาข้าวพระพร้อมกับ  คณะกัลยาณมิตรทั่วโลกผ่าน DMC

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร