สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

พิธีถวายสังฆทาน ๒๖๖ วัดใน ๔ จังหวัดชายแดนภาคใต้ ครั้งที่ ๔๕

 

                 

 

            เมื่อวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๒ มีพิธีถวายสังฆทาน ๒๖๖ วัดใน ๔ จังหวัดชายแดนภาคใต้ ณ หอประชุม โรงเรียนแจ้งวิทยา อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา ภาคเช้า มีพิธีตักบาตรแด่พระภิกษุสงฆ์ ๑๐๙ รูป ภาคสาย มีพิธีมอบประกาศนียบัตรและเข็ม V-Star ให้แก่โรงเรียนใน ๔ จังหวัดชายแดนภาคใต้ ในโครงการฟื้นฟูศีลธรรมโลก จากนั้นมีพิธีมอบกองทุนหนุนแรงใจช่วยครูใต้ครั้งที่ ๑๔ ตามด้วยพิธีถวายสังฆทานแด่คณะสงฆ์ ๒๖๖ วัด

     

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร