สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

โครงการองค์กรเปี่ยมสุขอบรมพนักงาน

                          

        

 

      

 

        เมื่อวันที่ ๓ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๒ บริษัทไทยซินคอน แอนด์ ซัพพลาย จำกัด ร่วมกับศูนย์เผยแผ่ธรรมะ   สำนักบุคคลกลาง วัดพระธรรมกาย จัดอบรมพนักงานภายใต้โครงการองค์กรเปี่ยมสุข หลักสูตร ๑ วัน และในวันที่  ๖ เมษายน พนักงานบริษัท พีระบราเธอร์ จำกัด ได้เข้ารับการอบรมเช่นกัน กิจกรรมในการอบรม ได้แก่ การฝึกสมาธิ ฟังเทศน์เรื่องการทำทาน รักษาศีล เจริญสมาธิภาวนา และหลักในการทำงานร่วมกันอย่างมีความสุข องค์กรใดสนใจอบรมพนักงาน สอบถามรายละเอียดได้ที่ศูนย์เผยแผ่ธรรมะวัดพระธรรมกาย โทรศัพท์ ๐๒-๘๓๑-๑๘๕๑