สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

พิธีถวายองค์พระธรรมกายประจำตัว ประเทศฝรั่งเศส

  

 

      

 

         เมื่อวันที่ ๒๙ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๒ กลุ่มกัลยาณมิตรวัดพระธรรมกายปารีสประกอบพิธีถวายพระธรรมกายประจำตัว และถวายมหาสังฆทาน ๓๐,๐๐๐ วัด  ภาคเช้า ร่วมกันสวดมนต์ เจริญสมาธิภาวนา ตักบาตร และถวายภัตตาหาร  ภาคบ่าย ฟังพระธรรมเทศนาเรื่องการสร้างองค์พระธรรมกายประจำตัว จากนั้นร่วมกันถวายปัจจัยทำบุญสังฆทาน ๓๐,๐๐๐ วัด และรับมหาสุวรรณนิธิไปอธิษฐานจิตที่บ้าน

        

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร