สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

บริษัท VMT เอ็นจีเนียริ่ง จัดโครงการองค์กรเปี่ยมสุข

      

 

       

 

         เมื่อวันที่ ๒ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๒ บริษัท VMT เอ็นจีเนียริ่ง ร่วมกับ ศูนย์เผยแผ่ธรรมะ สำนักบุคคลกลาง วัดพระธรรมกาย จัดอบรมพนักงานภายใต้โครงการองค์กรเปี่ยมสุข หลักสูตร ๑ วัน ณ บ้านไร่ริมธาร จังหวัดนครราชสีมา ระหว่างการอบรมพระอาจารย์ได้แนะนำวิธีฝึกสมาธิเบื้องต้น พร้อมทั้งเทศน์สอนภาพรวมของพระพุทธศาสนา การทำทาน รักษาศีล เจริญภาวนา และหลักในการทำงานร่วมกันอย่างมีความสุข องค์กรใดสนใจจัดกิจกรรมเช่นนี้ สอบถามได้ที่ ศูนย์เผยแผ่ธรรมะ โทรศัพท์ ๐๒-๘๓๑-๑๘๕๑

        

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร