สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

พิธีถวายสังฆทาน ๒๖๖ วัด ครั้งที่ ๔๘

                         

            

 

         

 

          เมื่อวันที่ ๑๖ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๒ มีพิธีถวายสังฆทาน ๒๖๖ วัด ณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จังหวัดสงขลา โดยมีพระครูภัทรกิจโสภิต เจ้าอาวาสวัดคามวาสิการาม จังหวัดปัตตานี เป็นประธานสงฆ์ และนายเมธี ณ นคร รองผู้ว่า ราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธานฝ่ายฆราวาส ภาคสายมีรายการเสวนาในหัวข้อ วัด รัฐ บ้าน สานเสวนาปัญหาพระพุทธศาสนาในภาคใต้ เพื่อรับฟังปัญหาและสถานการณ์ของพระสงฆ์ในพื้นที่ และอุปสรรคในการเผยแผ่พระพุทธศาสนา โดยมีพระเทพวิสุทธิกวี รองเจ้าคณะภาค ๑๖, ๑๗, ๑๘ เป็นประธานเปิดงาน จากนั้น เป็นพิธีมอบกองทุนหนุนแรงใจช่วยครูใต้ ครั้งที่ ๑๗

 

        

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร