สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

บ.สยามรีเทล ดีเวลลอปเมนท์ จัดโครงการสุขดีที่หนึ่งเลย

 

  

 

      

 

         เมื่อวันที่ ๙ - ๑๑ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๒ บริษัท สยามรีเทล ดีเวลลอปเมนท์ (Fashion Island) และภาคนครหลวง ๗ ร่วมกับศูนย์เผยแผ่ธรรมะ สำนักบุคคลกลาง วัดพระธรรมกาย จัดโครงการอบรมพนักงานในโครงการสุขดีที่หนึ่งเลย ณ Holiday Inn Resort Regent Cha-Am จังหวัดเพชรบุรี เพื่อให้บุคลากรในองค์กรมีความรู้ความเข้าใจในพระพุทธศาสนา และมีศีลธรรมควบคู่ไปกับการดำเนีนชีวีตและการทำงาน

        

 

 

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร