สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

ศูนย์การศึกษาเขาแก้วเสด็จจัดพิธีไหว้ครู

                            

          

 

      

 

         เมื่อวันที่ ๑๑ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๒ ศูนย์การศึกษาเขาแก้วเสด็จ อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี จัดพิธีไหว้ครูประจำปี ณ อาคารจักรชัย โดยมีสามเณรกว่า ๒๐๐ รูป และคณะครูอาจารย์ ๓๐ กว่าคนเข้าร่วมงาน กิจกรรมในวันนี้ ได้แก่ การกล่าวสุนทรพจน์ของสามเณร กล่าวคำปฏิญาณตน กล่าวคำไหว้ครู ถวายพานดอกไม้และพานธูปเทียนแพ แด่ท่านประธานสงฆ์ จากนั้น เป็นพิธีมอบรางวัลการจัดพานไหว้ครู และการถวายรางวัลแด่สามเณรที่มีผลการเรียนดีเด่น

        

 

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร