สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

กิจกรรม Super Full Moon Day ประเทศแอฟริกาใต้

                               

       

 

 

          เมื่อวันที่ ๑ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๒ ศูนย์ปฏิบัติธรรมเคปทาวน์ ได้จัดกิจกรรม Super Full Moon Day ขึ้นเป็นครั้งแรก มีสาธุชนชาวต่างชาติในเมืองเคปทาวน์และชาวแอฟริกันสนใจเข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก กิจกรรมในวันนี้ ได้แก่ การเรียนรู้วิธีนั่งสมาธีแบบง่าย ๆ ชมสื่อวีดีทัศน์ ชุด The Middle Way และปฏิบัติธรรมเป็นเวลา ๔๐ นาที กิจกรรมนี้ จะจัดขึ้นทุกวันจันทร์

        

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร