สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

พิธีทอดผ้าป่า ๑๙ วัด จาก ๙ ประเทศ ณ ประเทศเยอรมนี

 

      

 

            เมื่อวันที่ ๑๒ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๒ วัดพระธรรมกายบาวาเรียจัดพิธีทอดผ้าป่า ๑๙ วัดจาก ๙ ประเทศ พิธีกรรมในภาคเช้า คณะสงฆ์เจริญพุทธมนต์ สาธุชนกล่าวคำอาราธนาศีล กล่าวคำแสดงตนเป็นพุทธมามกะ และตักบาตร ภาคบ่าย ปฏิบัติธรรม ทอดผ้าป่า ๑๙ วัด ๙ ประเทศ ฟังพระธรรมเทศนา และรับของที่ระลึกจากพระอาจารย์

        

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร