สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

อบรมยุวธรรมทายาทรุ่นที่ ๔ ประเทศสวีเดน

 

 

 

            เมื่อวันที่ ๑๒ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๒ วัดพุทธโกเธนเบิร์กจัดพิธีเปิดการอบรมยุวธรรมทายาทรุ่นที่ ๔ และมีพิธีขลิบปอยผม ปลงผม ลาบวช โครงการนี้จัดขึ้นระหว่างวันที่ ๑๒ - ๒๖ กรกฎาคม โดยมีพิธีบรรพชาในวันที่ ๑๙ กรกฎาคม การอบรมยุวธรรมทายาทในครั้งนี้มีผู้เข้าอบรมทั้งหมด ๑๘ คน

        

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร