สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

พิธีทอดผ้าป่าและถวายกองทุนแสงสว่าง ประเทศสหรัฐอเมริกา

                                    

 

     

 

          เมื่อวันอาทิตย์ต้นเดือนที่ ๕ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๕๒ วัดธรรมกายจอร์เจียจัดพิธีทอดผ้าป่าและถวายกองทุนแสงสว่างเนื่องในเทศกาลเข้าพรรษา พิธีในภาคเช้า นั่งสมาธิ ตักบาตร ถวายภัตตาหาร ภาคบ่าย นั่งสมาธิ ทอดผ้าป่า ถวายกองทุนแสงสว่าง ถวายผ้าอาบน้ำฝน แล้วรับพรจากพระอาจารย์

        

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร