สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

พิธีถวายยารักษาโรคและปล่อยสัตว์ปล่อยปลา ประเทศญี่ปุ่น

                                 

   

 

     

 

         เมื่อวันที่ ๑๙ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๒ วัดพระธรรมกายโตเกียว จัดพิธีถวายยารักษาโรคและปล่อยสัตว์ปล่อยปลา พิธีในภาคเช้า ตักบาตร ถวายภัตตาหาร สวดมนต์ทำวัตรเช้า และปฏิบัติธรรมพร้อมกับทางวัดพระธรรมกายประเทศไทย ภาคบ่าย ถวายยารักษาโรค ถ่ายภาพประวัติศาสตร์ร่วมกัน แล้วเดินทางไปปล่อยปลา ณ แม่น้ำอาราคาว่า

        

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร