สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

อบรมธรรมทายาทหญิงนานาชาติรุ่นที่ ๑ วัดพระธรรมกาย

                       

     

 

     

 

          เมื่อวันที่ ๕ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๒ สำนักต่างประเทศ วัดพระธรรมกาย จัดพิธีเปีดโครงการอบรมธรรมทายาทหญิงนานาชาติ รุ่นที่ ๑ ณ ห้อง SPD 11 สภาธรรมกายสากล วัดพระธรรมกาย การอบรมครั้งนี้ มีผู้เข้าร่วมโครงการจาก ๑๑ ประเทศ ได้แก่ ประเทศภูฏาน มองโกเลีย อีนโดนีเซีย เยอรมนี นิวซีแลนด์ ไทย สหรัฐอเมรีกา อังกฤษ บาห์เรน นอร์เวย์ และศรีลังกา โดยเข้าอบรม ณ บ้านปฏิบัติธรรมนานาชาติ ตั้งแต่วันที่ ๕ กรกฎาคม ถึง ๒ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๒

        

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร