สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

อบรมพระธรรมาภิรักษ์

                                      

 

 

 

          เมื่อวันที่ ๑๕ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๒ มีการประชุมพระภิกษุพรรษา ๑ และ ๒ ของวัดพระธรรมกาย จำนวนกว่า ๓๐๐ รูป ณ ห้องประชุมจักรแก้ว อาคารสำนักงานใหญ่ วัดพระธรรมกาย เพื่อทำหน้าที่พระธรรมาภิรักษ์ จัดสอบ World-PEC สำหรับบรรพชิต ครั้งที่ ๑ ในวันที่ ๑๘ กรกฎาคม นี้ การสอบครั้งนี้มียอดผู้สมัครสอบจากหนกลาง หนตะวันออก หนเหนือ หนใต้ รวมถึงศูนย์สอบต่างประเทศ คือ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว สหภาพเมียนมาร์ และมาเลเซีย ทั้งหมดประมาณ ๓๐,๐๐๐ ทีม

        

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร