สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

จัดอบรมครอบครัวอบอุ่น จังหวัดชลบุรี

                                

         

 

 

              เมื่อวันที่ ๒๐ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๒ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกขี้หนอน อำเภอพาน จังหวัดชลบุรี ร่วมกับ ศูนย์เผยแผ่ธรรมะ สำนักบุคคลกลาง วัดพระธรรมกาย จัดโครงการครอบครัวอบอุ่น สำหรับประชาชนและนักเรียน กว่า ๒๐๐ คน ณ วัดโคกขี้หนอน เพื่อสร้างครอบครัวอบอุ่นให้เกิดขึ้นในชุมชน และมีพิธีมอบรางวัลครอบครัวดีเด่น โดยคัดเลือกครอบครัวที่มีความรักสามัคคี ช่วยกันสร้างครอบครัวให้มีความมั่นคงเป็นตัวอย่างแก่ชุมชน

        

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร